הסטודיו עוסק בתכנון לפי עקרונות הקיימים וייעוץ לרשויות, חברות בנייה, אדריכלים, ובונים לעמידה בדרישות התקנים הרלוונטיים לבנייה ירוקה ושימור אנרגייה בבניינים. 

 

 

Roof Garden
Concrete Porch

המשרד מעניק פתרונות לתכנון בר-קיימה של מבני מגורים, משרדים, חינוך, מוסדות ציבור ותעשייה. בעזרת אנליזה מובנית של תנאי האקלים והשטח, אנו מובילים לקוחותנו לבחירת האסטרטגיות הטבעיות לנוחות אקלימית וחסכון אנרגטי בבניין תוך שימוש בטכנולוגיות חדישות. התכנון מבוסס על נסיון אקדמי ומעשי, תוך שימת לב לפרטים ומענה לצרכי הלקוח בכל שלבי התכנון. שיטתנו מאפשרת אינטגרציה של דרישות התכנון והרישוי עם בנייה משמרת אנרגייה וסביבה, תוך חסכון בזמן ובעלויות.

 

 

שירותי תכנון אדריכלי ועיצוב פנים לבנייה הפרטית והציבורית:

תכנון אדריכלי

הכנת מסמכים להיתר

תוכניות עבודה

תאום עם יועצים

הכנה למכרז

פיקוח עליון

 

בדיקות וניתוח נתוני סביבה:

אופטימזציה של אלמנטי המעטפת (זיגוג, בידוד ואיטום)

דירוג אנרגטי

הצללה וחימום פסיבי

תאורה טבעית

איכות אוויר, אוורור ורוח

 

מערך מקצועי מותאם לדרישות התקנים לבנייה ירוקה ואנרגייה בבניינים:

דוח עמידה בדרישות ת"י 1045, בידוד תרמי של בניינים

ליווי פרוייקטים לעמידה בדרישות ת"י 5281, בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה)

דוח והדמיות לעמידה בדרישות ת"י 5282, דירוג בניינים לפי צריכת אנרגייה

אישור עמידה בדרישות תכנון המעטפת לפי ת"י 5280, אנרגייה בבניינים

 

Synergies in Architecture

'מי שאין נפשו משוטטת במרחבים, מי שאינו דורש את אור האמת והטוב בכל לבבו, איננו סובל הריסות רוחניות, אבל אין לו גם בניינים עצמיים. הוא חוסה בצלם של הבניינים הטבעיים, כמו השפנים שהסלעים הם מחסה להם. אבל האדם, מי שנשמת אדם בקרבו נשמתו לא תוכל לחסות כי אם בבניינים שהוא בונה בעמלו הרוחני, שאיננו פוסק תמיד עבודתו הזריזה'.

הרב קוק - אורות הקודש ב, כא

Green Balconies

Contact Us

Thanks for submitting!